PROIECTARE

Montana MG, prin echipa de specialişti a compartimentului de proiectare, asigură concepţia, realizarea studiilor şi proiectelor de execuţie, precum şi asistenţa tehnologică la nivelul secţiilor de producţie.

          Din 1998 s-a trecut la implementarea sistemului CAD CAM de proiectare asistată de calculator

          Pentru proiectarea 3D şi 2D se utilizează programele CATIA V5 R24 şi SIEMENS NX 12. Pentru construcţia suprafeţelor şi pentru prelucrare se utilizează programele POWER SHAPE 2020 şi POWER MILL 2020.