TEHNOLOGIE

MONTANA MG are în dotarea tehnică atât utilaje şi echipamente moderne care asigură un uzinaj de precizie şi performant, cât şi utilaje convenţionale, atent întreţinute şi asistate de către echipe de operatori cu înaltă calificare.

– utilaje de prelucrare cu comandă numerică

– utilaje de prelucrare-finisare în 3 şi 3 + 2 axe

– FOREST LINE

– FAV 2500

– FAV 3300

 – MECOF

– maşini unelte de prelucrare prin aşchiere (freze longitudinale, freze portal, strunguri, raboteze, maşini de rectificat , etc.)

– centre de prelucrare 3D

– instalaţii de tăiere prin electroeroziune cu fir, ONA

– prese de tuşat

– prese pentru probe şi execuţie loturi de piese campion

– centru de măsurare tridimensională DEA – soft POWER INSPECT

– centru de măsurare tridimensională MORA – soft METROLOG II